Struktūra, etatai ir darbuotojai

Informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr.1721 redakcija) 18 p).

Pareigybė Etatų skaičius 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR Etatų skaičius 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR 2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR
Direktorius 1 2024 1 2370      
Renginių organizatorius 0,5 603 0,5 623      
Kultūrinės ir kt. veiklos specialistas 5 920 5 1231      
Ūkvedys 0,5 415 0,5 434      
Salių administratorius 1 877 1 965      
Valytojas 1 555 1 607      
Kiemsargis 0,5 278 0,5 304      
Pastatų techn. priež. darbininkas, galerijos technikas, garso ir apšvietimo technikas, elektrikas 2 622 2 720      
Rūbininkas 1 555 1 607      
Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas 1 835 1 947      
Administratorius – referentas 1 1225 1 1262      
Dailininkas – parodų gidas – edukatorius     1 958      

Informacija atnaujinta: 2020-04-14


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau