Struktūra, etatai ir darbuotojai

Informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr.1721 redakcija) 18 p).

Pareigybė Etatų skaičius 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR Etatų skaičius 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR 2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR
Direktorius 1 2024 1 2370 2526 2526 2526
Renginių organizatorius 0,5 603 0,5 623 623 623 639
Kultūrinės ir kt. veiklos specialistas 5 920 2,5 1231 1158 1162 (2,75 et.) 1162
Ūkvedys 0,5 415 0,5 434 436 436 452
Salių administratorius 1 877 1 965 968 968 1032
Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius 0,5 572 572 607 678
Valytojas 1 555 1 607 607 607 607
Kiemsargis 0,5 278 0,5 304 304 304 304
Pastatų techn. priež. darbininkas, galerijos technikas, garso ir apšvietimo technikas, elektrikas 2 622 1,5 692 692 679 (2,25 et.) 711
Rūbininkas 1 555 1 607 607 607 607
Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas 1 835 1 1258 1270 1270 1335
Administratorius  1 1225 1 1262 1270 1270 1400
Dailininkas  1 958 979 979 1111

Informacija atnaujinta: 2021-01-05


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau