Struktūra, etatai ir darbuotojai

Informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr.1721 redakcija) 18 p).

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

Eil. Nr.

Darbuotojų pareigybės

Etatų skaičius 2020 m.

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR

Etatų skaičius 2021 m.

2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR

1.

Direktorius

1

2487

1

2540

2.

Kultūrinės veiklos skyrius (renginių organizatorius, folkloro ansamblio vadovas, kultūrinės veiklos: komunikacijos specialistas, sklaidos specialistas, specialistas – edukatorius, dailininkas)

5,55

1023

 

5,25

 

1110

3.

Administravimo skyrius (administratorius, ūkinės finansinės veiklos specialistas, salių administratorius)

2,5

 

1142

 

2,5

1120

4.

Ūkinės veiklos skyrius ( ūkvedys, galerijos technikas, garso ir apšvietimo technikas, darbininkas, kiemsargis, valytojas, rūbininkas, elektrikas)

5

 

530

 

5,25

584

Informacija atnaujinta: 2021-04-02


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau