Struktūra, etatai ir darbuotojai

Informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr.1721 redakcija) 18 p).

Pareigybė Etatų skaičius 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR Etatų skaičius 2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR 2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR  2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR
Direktorius 1 1147 1 1766 2024 2024 2024
Renginių organizatorius 1 436 0,5 589 603 603 603
Kultūrinės ir kt. veiklos specialistas 5 636 5 902 914 914 970
Ūkvedys 1 495 1 803 811 811 830
Salių administratorius 1 558 1 776 776 811 877
Valytojas 1 400 1 555 555 555 555
Kiemsargis 0,5 200 0,5 278 278 278 278
Pastatų techn. priež. darbininkas, galerijos technikas, garso ir apšvietimo technikas, elektrikas 2 422 2 616 622 622 622
Rūbininkas 1 400 1 555 555 555 555
Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas 1 835 1 1149 1188 1188 1188

Informacija atnaujinta: 2020-01-10


„Facebook“

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.

Prisijungti

Patalpos

Teikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.

Plačiau